Klinické sledovanie Médiá Kontakt

Obsah košíka:

Máte otázku? Napíšte nám!

Správy, aktuality, novinky

Skúsenosti s prípravkom: Kazuistika č.2

Skúsenosti s prípravkom: Kazuistika č.2
2011. január 13.

Jedná sa o 65-ročnú diabetičku na diéte a PAD, hypertoničku,ktorá sa roky lieči aj na algickú formu ischemickej choroby srdca s dysrytmiou(KES). Pozitívna rodinná anamnéza na onkologické aj kardiovaskulárne ochorenia (obe sestry zomreli na následky nádoru prsníka, matka na infarkt myokadu). Pre lumboischialgický syndróm s pravostrannou radikulopathiou chodí s francúzskymi barlami. Jej aktívnu hybnosť sťažuje aj extrémna proporcionálna obezita (váha 130kg, BMI 47.75 kg/m2).

     Pre susp. tumor endometria (pozit. hyst. kyretáž pre metrorágiu na endometroidný karcinóm) bola dňa 09.11.2005 na Gynekologickom oddelení v NsP Dunajská Streda vykonaná totálna hysterektómia s obojstrannou adnexektómiou. Podľa pooperačnej definitívnej histológie sa jednalo o duplexnú gynekologickú malignitu, a to endometroidný adenokarcinóm G1 bez invázie do myometria, bez prítomnosti lymfovaskulárnej invázie, pT1aNxMx, FIGO IA. Druhou malignitou (náhodný nález) bol serózny papilárny karcinóm G2 ľavého ovária s inváziou do ciev,s poušeným púzdrom ľavého ovária. Druhá operácia za účeľom vykonania malopanvovej a paraaortálnej lymfadenektómie  sa z dôvodu extrémnej obezity a zvýšeného kardiovaskulárneho rizika sa nerealizovala.

    V 01/2006 odoslaná na našu onkologickú ambulanciu v NsP Dunajská Streda.V rámci fixácie stavu ochorenia a dokončenia riadneho stagingu sme vykonali CT hrudníka, brucha, MP, kde boli popisovaná axiálna LAP v retroperitoneu (paraaortálne) a v mediastine, marker  CA125 1240 U/ml. V rámci prvolíniovej paliatívnej liečby (02-08/2007) sme podali 6 cyklov CHT (paclitaxel + karboplatina) s dosiahnutím kompletnej remisie, ktorá trvala do 01/2008. Pre eleváciu CA125 a objavenie sa pôvodných tumoróznych LAP lézií sme podali ďalšie 3 cykly pôvodného prvolíniového režimu bez efektu. Po zmene liečby (4 cykly gemcitabin + karboplatina) sme dosiahli ďalšiu epizódu kompletnej remisie (09/2008), ktorá trvala len do 10/2008(CT, CA125). Pacientka s ďalšou chemoterápiou už nesúhlasila. V dobe podpísania negatívneho reverzu ochorenie bolo lokalizované v oblasti mediastina (LAP 30x35mm) a v retroperitoneu paraaortálne (LAP 38x33mm) a v malej panvy (LAP v oblasti ilických ciec 31x25mm). CA 125 medzi 800-1200 U/ml. Dňa 23.02.2009 bola zaradená do klinickej štúdie Podkovičník MIX.

    Počas 13-týždňového sledovania sa stali 3 pozoruhodné momenty v jej klinických a paraklinických parametroch. Prvým z nich bola výrazné zlepšenie dennej kvality života pacientky: z depresívne ľadenej,plačtivej ženy sa stal človek dobrej nálady a psychicky kompenzovaná osobnosť. Bolesti váhonosných klbov a dolných partií axiálneho skeletu sa významne zmiernili (dľa vizuálnej analógovej škály bolesti z 8-9 na 2-3 s vizuálnym zlepšením aktívnej hybnosti). Zlepšila sa aj frekvencia stolice. Dňa 09.07.2009 – po odkrytí randomizovaných ramien – sa zistilo, že užívala Podkovičník MIX.

Počas sledovania nebribrala na váhe (štúdiu skončila so 130kg),čo bolo charakteristické pre ostatnú skupinu pacientov. Druhý významný moment sa zistil pri vyhodnotení obdobia klinického sledovania a to výrazný pokles hodnoty celkového cholesterolu (z 5.63 mmol/l na 3.52 mmol/l), LDL frakcie (z 3.17 mmol/l na 1.54 mmol/l) a hodnoty sérových triglyceridov (z 2.78 mmol/l na 1.89 mmol/l), pri tom neužívala žiadne hypolipidemiká. Hodnoty FW a CRP (z 37.7 mg/l na 7.27 mg/l) taktiež poklesli.

Štartovaciu koncentráciu homocysteínu v krvi mala 31.50 umol/l, ktorej výstupná hodnota činila 17.19 umol/l (norma je medzi 5-17 umol/l). V interstíciu bola extrémne alkalická (EIS,Davenport diagram: pH 7.43,BE +9.00 – metabolická alkalóza), ale pri poslednej EIS kontrole mala už ipH 7,39 a BE +3.00 (norma je pH 7.29-7.37 a BE -2/+2). Tretím momentom bola dynamika hodnôt onkomarkeru CA125. Vstupnou hodnotou CA125 bola 1.168 U/ml., ktorá počas aktívneho užívania Podkovičník MIX-u (09.03.2009 – 09.06.2009 12 kapsúl denne) vykazovala klesajúcu tendenciu (1.168....1.143...1.192...998 U/ml). Hodnota CA125 dňa 02.07.2009, t.j.približne 4 týždne po ukončení užívania extraktov z liečivých húb už bola na úrovni 1.447 U/ml, ktorá bola vyššia o 24% ako vstupná hodnota pri zaradení do klinickej štúdie a bola o 45% vyššia ako najnižšia hodnota CA125 zaznamenaná počas aktívneho užívania!

Späť na stranu Správy

Huby

Výživové doplnky s obsahom výťažkov z húb

Aries prípravky

Výživové doplnky s obsahom prirodzených flavonoidov

Certifikat