Klinické sledovanie Médiá Kontakt

Obsah košíka:

Máte otázku? Napíšte nám!

Ochrana údajov

VÁŠ KOŠÍK JE PRÁZDNY

Váš košík je momentálne prázdny z rôznych dôvodov:

 • ešte Ste doňho nevložili žiaden prípravok
 • odoslali Ste nám objednávku, preto sa zároveň s odoslaním objednávky vymazal obsah košíka

ĎALŠIE MOŽNOSTI

 • Zabudli Ste heslo? Na tejto stránke môžete požiadať o nové heslo, ktoré následne po vstupe môžete ľubovoľne meniť.
 • Za pomoci registračného formulára sa môžete registrovať na našej stránke.

VÁŽENÝ NÁVŠTENÍK!

Za pomoci formulára sa môžete registrovať na našej stránke.

Postup pri registrácií

 • Pozorne vyplňte formulár v dolnej časti.
 • Pozorne si prečítajte údaje, ktoré obdržíte po registrácií v e-maily.
 • K aktivácií registrácie kliknite na vyznačený aktivačný odkaz zvýraznený v e-maily.
 • Vstúpte na našu stránku k dosianutiu ďalších možností.

Údaje označené * sú povinné!

VÁŽENÝ NÁVŠTEVNÍK!

Zabudli Ste heslo? Na tejto stránke môžete požiadať o nové heslo.

Postup pri žiadosti o nové heslo

 • Do dolného políčka vpíšte e-mailovú adresu, ktorú Ste zadali pri registrácií.
 • Pozorne si prečítajte mail, ktorý obdržíte po zažiadaní o nové heslo.
 • Vstúpte na našu stránku ...
 • Nakoľko si želáte zmeniť heslo, ktoré Vám vygeneroval program, kliknite na zmenu údajov a postupujte podľa inštrukcií.

OCHRANA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ www.podkovicnik.sk stránky dáva touto cestou na známosť návštevníkom domovej stránky informácie o chrane osobných údajov, technické opatrenia, práva návštevníkov a možnosť ich uplatnenia.

SPRACOVÁVATEĽ ÚDAJOV

Spracovávateľom údajov je firma PROVITEX – Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o. (sídlo: Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno)

1. OKRUH ZAOBCHÁDZANIA S ÚDAJMI

V priebehu prezerania stránky sa automaticky uloží čas začiatku a konca používania a v niektorých prípadoch aj -podľa nastavenia počítača užívateľa- tip vyhľadávača a operačného systému . Z týchto údajov si systém automaticky vytvorí štatistiku. Prevádzkovateľ tieto údaje nespája s Vašími osobnými údajmi. Po prihlásení webová stránka pošle session ID, ktoré po ukončení automaticky vymaže.

Uvedené údaje použité na webovej stránke sa dejú na základe dobrovoľného súhlasu užívateľa.

2. CIELE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovanie údajov registrovaných používateľov webovej služby a plynulý vzťah medzi spracovávateľom, slúžia na skúmanie verejnej mienky.

Záznam času návštevnosti, tip vyhľadávača a operačného systému slúžia iba na štatistické účely.

Spracovávateľ údajov používa údaje iba na uvedené ciele. Registrované údaje použité na webovej stránke sa dejú na základe dobrovolného súhlasu používateľa.

>www.podkovicnik.sk údaje, ktoré sa vzťahujú na používateľa spracováva dôverne a používa, len na rozvíjanie služieb, zhodnotenie inzerátu, a zhotovenie štatistiky. Tieto výkazy sú publikované len v takej forme z ktorej nie je možné vytvoriť sťažnosť.

3. ČAS SPRACOVANIA ÚDAJOV

Session ID sa po ukončení automaticky vymaže.

www.podkovicnik.sk neberie zodpovednosť za už vymazané, ale so spoluprácou internetového vyhľadávača stále archivované predošlé stránky. O odstránenie týchto archívov sa musí postarať prevádzkovateľ vyhľadávateľa.

4. OKRUH PRÍSTUPNÝCH K ÚDAJOM, SPRACOVÁVATELIA ÚDAJOV

K údajom používateľa majú prístup, len spracovávatelia údajov.

Osobné údaje spracovávateľ mimo vyznačených neodovzdá tretej osobe. To sa však nevzťahuje eventuálne v predpisy práva na povinné preposlanie údajov, čo sa môže stať, len v mimoriadných prípadoch. Spracovávateľ údajov pred vyhovením takejto žiadosti sa vopred uistí, či v takomto prípadne nedojde k porušeniu práva osobných údajov.

5. PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA

O údajoch v bode 2. rozhodujú užívatelia. Právo osobných údajoch je na základe dobrovoľného súhlasu užívateľa.

O spracovaní osobných údajoch môžu užívatelia požiadať o informácie. Spracovávateľ údajov na túto žiadosť zašle užívateľovi informácie o spôsobe spracovania údajov, jeho právach, o cieľoch a tiež svoje údaje (sídlo: Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno). Tieto informácie môže užívateľ získať na poštovej adrese spracovávateľa (sídlo: Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno), alebo na e-mail adrese.

Nevhodné použitie našej stránky, alebo údaje spojené s užívateľom sa na jeho prosbu vymažú. Vymazanie týchto údajom nastane do 24 hod.

6. OPATRENIA OCHRANE ÚDAJOV

Naša firma uskladňuje osobné údaje na servery Web Hosting Kft. (1116, Budapest, Talpas u. 3. Kancelária www.webshark.hu)

7. MOŽNOSŤ UPLATNENIA PRÁV

Ten užívateľ, ktorý si myslí že jeho práva spojené s ochranou údajov majiteľ www.podkovicnik.sk porušil, má nárok na uplatnenie odškodného pred občianským súdom, alebo má tiež nárok si vyžiadať pomoc od ochrany údajov. Podľa zákona roku 1992 LXIII je spracovávateľ osobných údajov povinný poskytnúť užívateľovi všetky informáciami spojené s ochranou jeho osobných údajov.

Na vytvorenie zásad ochrany osobných údajov sme brali za základ práva roka 1992 LXIII a roka 1998.

8. INFORMÁCIE O NEBEZPEČÍ POŠKODENIA OSOBNÝCH SFÉR

PRI POUŽITÍM INTERNETU VZNIKÁ MOŽNOSŤ VIAC DRUHOV NEBEZPEČÍ NA OSOBNÚ SFÉRU.

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE VAŠE NÁZORY UVEDENÉ NA STRÁNKE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z KTORÝCH SA DAJÚ VYTVORIŤ ÚSUDKY NAPR.: NA VAŠE ZVLÁŠTNE ÚDAJE, PÔVOD, ALEBO POLITICKÝ NÁZOR. TIETO ÚDAJE SA MÔŽU STAŤ ZNÁME PRE KAŽDÉHO.

V ZÁUJME OCHRANY VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV VÁM ODPORÚČAME POUŽÍVANIE PET TECHNOLÓGIE (TECHNOLÓGIA POSILŇUJÚCA OSOBNÚ SFÉRA)

9. DÔLEŽITÉ WEBOVÉ ADRESY

Technológia posilňujúca OSOBNÚ SFÉRU

na vrch strany

Huby

Výživové doplnky s obsahom výťažkov z húb

Aries prípravky

Výživové doplnky s obsahom prirodzených flavonoidov