Klinické sledovanie Médiá Kontakt

Obsah košíka:

Máte otázku? Napíšte nám!

Správy, aktuality, novinky

Skúsenosti s prípravkom: Kazuistika č.1

Skúsenosti s prípravkom: Kazuistika č.1
2010. december 21.

Jedná sa o 58-ročného pacienta - povolaním spisovateľ a žurnalista - silného fajčiara a pravidelného konzumenta alkoholických nápojov,s pozitívnou rodinnou anamnézou na onkologické ochorenie (jeho matka zomrela na karcinóm žalúdka). Od roku 1997 sa lieči na ischemickú chorobu srdca s dysrytmiou,inak je bez vážnejšieho predchorobia.

V júni 2007 pre bolestivý opuch ľavej strany krku užíval antibiotiká. V tom istom mesiaci mu – pri CT hlavy a krku – zistili cirkulárne zhrubnutý orofarynx a solidný útvar veľkosti 55x40mm na krku vľavo submandibulárne. Bola vyslovená suspekcia na MTS v lymfatických uzlinách. V septembri 2009 na ORL oddelení mu histologicky verifikovali nízkodiferencovaný epidermoidný karcinóm orofaryngu s MTS do regionálních LU, cTxN3M0, III.štádium.V období medzi 11/2007 – 02/2008  pacient absolvoval v Onkologickom ústave s. Alžbety,Bratislava  – v rámci neoadjuvantnej liečby – absolvoval 4 cykly chemoterapie TPF protokolu (docetaxel + 5-FU + cisDDP) a následne na tom istom pracovisku v mediacích 03-05/2008 lokoregionálne konkomitantnú rádiochemoterápiu do TD 56Gy s cisDDP 40mg/m2 i.v. Po týchto liečebných modalitách pacient bol restážovaný (CT, MRI, SCCA) a bol konzultovaný na Komisii hlavy a krku OÚSA v Bratislave.

 

 Dynamika SCCA markeru

Pre priamy kontakt reziduálního tumoru s veľkými cievami(ACC l.sin.) komisia stav hodnotila ako inoperabilný a pacient bol odoslaný na pracovisko regionálnej onkologickej ambulancie v NsP Dunajská Streda,kde sme v období medzi 07-09/2008 pokračovali v systémovém liečbe (4 cykly docetaxel + cDDP + cetuximab biweekly). Pri 2. restagingu - pri MRI krku (04.12.2009) - bola  oproti MRI snímkov z 06/2007 a z 02/2008 popisovaná  stabilizácia solídne cystickej formácie zbytkového tumoru veľkosti do 30x20mm. Nakoľko sme dosiahli markerovú (SCCA 1.8) aj veľkostnú stabilizáciu ochorenia, mali sme tendenciu pokračovať v pôvodne zahájenej liečbe,ale pacient túto eventualitu odmietol a podpísal negatívny reverz. Od 12/2008 do 03/2009 bol na našej ambulanci len sledovaný v 1-mesačných intervaloch. Dňa 01.marca 2009 bol zaradený do klinickej štúdie Podkovičník MIX.

Počas 13-týždňového sledovania sa mu zlepšila denná kvalita života. Zmiernili sa deglutinačné obtiaže,zlepšila sa chuť do jedla a následne aj jeho nutričný stav. Pacient bol iniciálne extrémne acidotický v interstíciu (Davenportov diagram: metabolická acidóza pH7.19,BE -11), pri poslednej EIS kontrole ABR korekcia bola na úrovni pH7.27,BE -4). Extrémne hluboký chronický zápal v interstíciu vitálných orgánov (až úroveň chronickej degenerácie s relatívnymi hodnotami -85 až -90) sa zlepšilo a  – v niektorých lokalitách – sa celkom normalizovalo. Od 8.týždňa sme zaznamenali normalizáciu SCCA markeru. Dňa 09.07.2009 – po odkrytí randomizovaných ramien – sa zistili,že užíval Podkovičník MIX. Dňa 10.07.2009 – pri kontrol. MRI krku – rentgenolog nepopísal žiadne tumorózne zmeny v oro – a hypofaryngeálnej a v oblasti veľkých ciev (ACC l.sin.) boli prítomné len fibrotické zmeny. Pacienta hodnotím ako kompletnú remisiu ochorenia.

 

EIS 03/2009 EIS 04/2009 EIS 04/2009
 

 

Späť na stranu Správy

Huby

Výživové doplnky s obsahom výťažkov z húb

Aries prípravky

Výživové doplnky s obsahom prirodzených flavonoidov

Certifikat